Ruszyły warsztaty Pozytywne Społeczeństwo

W październiku rozpoczynamy nowy cykl warsztatów w szkołach. Dotyczą one zapobiegania agresji i przemocy, a także profilaktyki uzależnień, zarówno od środków psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy alkoholu, papierosów jak i od internetu, pornografii nadmiernego używania telefonu. 

Warsztat trwa dwie godziny lekcyjne, prowadzony jest przez wykwalifikowany i doświadczony zespół wychowawców na czele ze szkolnym psychologiem. Fabułą spotkania jest poszukiwania zaginionego kolegi, poprzez detektywistyczną pracę całego zespołu. W warsztacie bierze udział od 20 do 30 osób jednocześnie. W ciągu jednego dnia zespół jest w stanie przeprowadzić warsztat z 4-5 klasami szkolnymi. Wszystkich chętnych do odbycia takiego warsztatu zapraszamy do kontaktu. 

K
Udostępnij